Tag Archives: intentioner

Projektplan i ”Projekt slutbetyg”, modell från boken Entreprenörskap – skapa din arena

Projektplan i ”Projekt slutbetyg”, modell från boken Entreprenörskap – skapa din arena Prövning komvux

Syfte och mål
Syftet är att ta 1200 gymnasiepoäng för att få ett slutbetyg på gymnasienivå. Detta för att sedan komma in på trädgårdsmästarutbildning.

Organisation
Arbetsgruppen innefattar mig, min dotter och en skara frivilliga barnvakter.

Övergripande tidsplan
Projektet avslutas senast 30 juni 2015.

Delmål: 300 poäng under 2014 genom prövning, alltså att jag tentar ämnena på egen hand. 500 poäng genom komvuxkursen Park och trädgård, heltid januari-juni 2015. 200 poäng genom distansstudier under våren av två kurser jag inte valt än, och 200 poäng som jag gör prövning i innan juni 2015. Alla kurser som ingår i slutbetyget måste vara betygsatta innan 1 juli 2015. Ansökan till trädgårdsmästarprogrammet under våren 2015 och förhoppningsvis kursstart i september 2015.

Resurser / Budget
Resurser, tja det måste väl vara min egen förmåga, och möjligtvis befintliga och förhoppningsvis villiga barnvakter. Budget = ytterst begränsad både in och ut.

Ditt nätverk
Släkten = barnvakterna. Kommunens studievägledare och komvux.

Samla information
Vilka ämnen jag behöver och hur många poäng, check! Datum för möjliga prövningar i olika kommuner och på olika skolor.

Marknadsföring
Sälja in mig själv som ambitiös framtida elev, så att jag beviljas dessa kurser på komvux. Och framför allt att lyckas få en av 25 platser på trädgårdsmästarutbildningen, av drygt 350 sökande. Marknadsföring för det senare är fortfarande under utredning.

Redovisning och utvärdering
Jag redovisar väl resultat här på bloggen under resans gång J Slutresultaten kommer dels under våren vid antagningen till trädgårdsmästarutbildningen och dels vid mottagande av gymnasialt slutbetyg.

Avbrott eller fortsatt arbete
Jag anser att projektet är genomförbart och att jag skall sätta igång nu!

Advertisements